Co byste měli vědět o podnikatelských úvěrech bez zástavy

2019-08-16

Stejně jako celá řada vlastníků malých podniků i Vy někdy můžete potřebovat pokrýt krátkodobé výdaje, např. na vyšší daňový výměr, různé opravy, nákup důležitého vybavení nebo na střednědobé až dlouhodobé investice, jakými jsou přestavba, rozšířování, investice do zásob nebo nábor nových zaměstnanců.

Pokud teprve začínáte, návštěva banky nemusí být vhodnou volbou. I když vyhovíte minimálním požadavkům na získání úvěru, např. minimální době provozu a ročnímu obratu, podnikatelský úvěr od banky může být podmíněn poskytnutím zástavy.

Většina lidí ví, jak zajištěné podnikatelské úvěry fungují, protože se s tímto typem výpůjček v osobním životě již setkali. Neznámější zajištěnou půjčkou je například hypotéka, při které je zástavou domov, který kupujete. Pokud hypotéku nebudete splácet, poskytovatel půjčky Vám bude moci majetek vzít. Principem zajištěných půjček tedy je snížit riziko pro poskytovatele půjčky na minimum. Právě z tohoto důvodu mnoho bank poskytuje jen tento typ půjček, a to zejména mladým a malým podnikům, které jsou přirozeně rizikovější.

Většina bank vyžaduje likvidní aktiva, tedy aktiva, jež lze v případě zabavení majetku snadno převést na hotovost. Čím jednodušší je zástavu převést na hotovost, tím vyšší je šance na získání podnikatelského úvěru od banky. Mezi nejčastější zástavy, které dnes banky přijímají, patří komerční nemovitosti, vybavení podniku, inventář či zásoby.

Většina lidí má za to, že výpůjčka od banky je tou nejlevnější možností, jak získat podnikatelský úvěr. Dosáhnout ale u banky na podnikatelský úvěr může být dosti obtížné, a než se doberete jasného vyjádření, může uplynout i několik měsíců. Zástava potřebná k tomuto typu půjčky také může podléhat auditu, což pro Váš malý podnik znamená další čas navíc a větší zátěž.

Jak získat úvěr pro malý podnik bez zástavy

Přestože zabezpečené podnikatelské úvěry získané po poskytnutí zástavy mají obecně lepší podmínky než nezajištěné podnikatelské úvěry, existuje celá řada nezajištěných podnikatelských úvěrů bez zástavy s obdobnými podmínkami. Kromě času ušetřeného během procesu žádosti a schvalování je velkým plusem také rychlost vyřízení. K financím získáte přístup, když je potřebujete.

To je hlavní důvod, proč se stále více vlastníků malých podniků snaží hledat alternativy, např. tichý faktoring nebo podnikatelské úvěry poskytované soukromými věřiteli či společnostmi v oboru finančních technologií. Faktoring je skvělou volbou k financování prodejních faktur a zachování silného a úspěšného chodu podniku.

Některé z těchto alternativ se navíc kromě přímočarého procesu žádosti, rychlé odpovědi a rychlého vyplacení spoléhají většinou na osobní záruku. To znamená, že pokud získáte úvěr s osobní zárukou namísto zajištěného úvěru, poskytnete záruku, že pokud Vaše firma nebude schopna úvěr splácet, splatíte jej Vy jako fyzická osoba.

Osobní záruka by neměla nahánět strach, ale je důležité pochopit, jak funguje

Je důležité pochopit, že osobní záruka nevyžaduje žádná fixní aktiva, jako je byt nebo rodinné cennosti. Obvykle musíte prokázat, že disponujete určitými finančními prostředky na splacení úvěru pro případ neschopnosti společnosti splácet. Nikdo si nebere podnikatelský úvěr s tím, že jej nesplatí, ale realita je taková, že ne všechny podniky uspějí a ne všechny dluhy jsou splaceny. Proto většina soukromých věřitelů, kteří poskytují nezajištěné podnikatelské úvěry, vyžaduje osobní záruky.

Dalším aspektem, který je nutné brát v potaz, je, že také musíte vyhovět určitým kritériím úvěrového skóre, aby Vám byla osobní záruka schválena. Někteří soukromí věřitelé a společnosti z oboru finančních technologií mohou během procesu žádosti požádat o seznam všech Vašich aktiv a závazků (i když jich není moc).

Ferratum Business nabízí nezajištěné podnikatelské úvěry, k jejichž získání požaduje pouze osobní záruku. Žádost přes internet zabere jen několik minut a odpověď získáte v ten stejný den. Financování může získat jakýkoli čeština podnikatel podnikající alespoň 12 měsíců a vlastnící podnikatelský bankovní účet, a to s dobou splácení mezi 6 až 18 měsíci.

Jak získat podnikatelský úvěr bez zástavy

Když si berete podnikatelský úvěr na financování malého podniku, vždy byste měli mít plán, jak úvěr splatíte. Vždy si položte otázku, proč si úvěr chcete vzít?

Kdykoli hledáte financování podniku, měli byste přemýšlet, co je pro Vás a Váš podnik v daném okamžiku nejdůležitější. Náklady na úvěr vždy hrají roli, nicméně získání nového klienta, nákup vybavení, které pomůže podniku růst, investování do marketingu nebo nábor nových zaměstnanců mohou být pro Váš podnik chytřejší investicí, než vyčkávat na nejnižší úrokovou sazbu na trhu. Volba je na Vás.

Pečlivě si přečtěte podmínky úvěru

Než přistoupíte na jakýkoli úvěr, doporučujeme Vám objektivně nahlédnout na svůj podnik a finance. Zvažte, nakolik je možné, že by navzdory maximálnímu úsilí a nejlepším úmyslům podnikatelský záměr nemusel vyjít. Projděte si veškeré možné scénáře, jak by každá ze splátek mohla ovlivnit podnik i Vaše osobní finance.