Jaký uchazeč je pro práci ve vaší firmě nejvhodnější?

2018-04-04
Jaký uchazeč je pro práci ve vaší firmě nejvhodnější?

V roce 2013 provedla společnost Gallup, americká poradenská společnost s globálním výkonným managementem, která se zabývá výzkumem, průzkum, který zahrnoval 142 zemí a ukázal, že pouze 13 % zaměstnanců jejich práce opravdu zajímá. 

 

63 % zaměstnanců po celém světě udává, že je jejich práce „nezajímá“, a dalších 24 % udává, že jsou „velmi nespokojeni“.  Ti, které práce „nezajímá“, postrádají motivaci, a je mnohem pravděpodobnější, že se nebudou snažit přispívat k dosahování cílů společnosti.  Ti, kteří jsou „velmi nespokojeni“, jsou v práci nešťastní a neproduktivní a velmi pravděpodobně budou mezi spolupracovníky šířit negativitu, což může mít následně vliv na spokojenost a produktivitu ostatních zaměstnanců.

 

Stejně alarmující jako výše uvedená statistika je, že 71 % mileniálů jejich práce nezajímá nebo jsou velmi nespokojeni, jak uvádí jiný průzkum společnosti Gallup.  60 % těchto lidí dokonce řeklo, že jsou v současné době otevřeni novým pracovním nabídkám.

 

Tento fakt musíme mít na paměti, když přemýšlíme o nabírání zaměstnanců a jejich zapojování do pracovního procesu, neboť generace Y bude v roce 2020 tvořit 40 % všech pracujících.

 

Po čem mileniálové touží 

 

Pryč jsou dny, kdy k získání nových talentů jednoduše stačilo uveřejnit inzerát s přednostmi a benefity společnosti.

 

Generace Y chce víc.  Hledá smysl a účel – pouhé uveřejnění toho, jaké společnost poskytuje výhody, zkrátka jejich zájem nevzbudí.

 

Zatímco politika uplatňování značky u většiny společností se koncentruje na zákazníky, vaše společnost by se měla zaměřit na podporu a péči o zaměstnance v rámci organizace.  Ukažte uchazečům, jaké to je, pracovat ve vaší společnosti.

 

Než vyjmenovávat náplň práce, měli byste se zaměřit na pocity uchazeče.  Popsat práci a motivaci týmu a to, jak ovlivňuje ostatní, je mnohem zajímavější, než jaké společnost poskytuje benefity.

 

Zaujmout a přitáhnout adepty, kteří se ztotožňují s posláním společnosti, funguje mnohem lépe – zájemce o práci cítí propojení se značkou, ale i ve stávajících zaměstnancích to vyvolává pocit sounáležitosti a loajality.

 

Cíle společnosti jsou k získávání talentů klíčové

 

Výzkumy ukazují, že generaci mileniálů tolik nemotivuje finanční odměna, větší důraz klade na společenský stimul a smysluplnost.  Podle průzkumu Deloitte Millennial Survey z roku 2016 (vložte odkaz) šest z deseti mileniálů tvrdí, že to, že jejich práce „má smysl“, bylo jedním z důvodů, proč se rozhodli pro současného zaměstnavatele.

 

Článek společnosti Gallup z roku 2016 (vložte odkaz) tvrdí, že 21 % mileniálů během minulého roku změnilo práci a pouhých 50 % má v plánu zůstat u současného zaměstnavatele i za rok.

 

Studie však ukazují, že 71 % příslušníků generace Y uvádí, že kdyby měli povědomí o tom, za co se společnost zasazuje a co ji odlišuje od konkurence, zůstali by minimálně další rok.

Na závěr tedy lze v souladu s článkem z časopisu Forbes z prosince 2015 (vložte odkaz) říci, že mileniálové nechtějí pouhou práci, chtějí i žít. 

Potřebují vědět, jakým způsobem je společnost propojena se světem, čím přispívá, a jestli je její sociální zaměření podobné jako to jejich.

 

Čím se tedy právě vaše společnost odlišuje?

 

Jak byste charakterizovali vaši společnost?  V čem je váš podnik jiný než konkurence?

 

Co si vaše společnost klade za cíl? Je tento cíl zřejmý z webových stránek a sociálních médií?

 

Než podají žádost o práci, příslušníci generace mileniálů si společnost opravdu důkladně prozkoumají.  Čtou si kritiky na webu a ověřují si fakta u svých známých.  Můžete proto jako společnost požádat externí spolupracovníky, zákazníky a dodavatele, aby na vás napsali referenci nebo online recenzi?

 

Za čím si tedy vaše společnost stojí?  Jaký uchazeč je pro práci ve vaší firmě nejvhodnější a čím ho dokážete zaujmout? 

 

Více skvělých příběhů a tipů naleznete v našem blogu!