Zásady poskytování úvěrů malým a středním firmám

2019-10-10
Dospělí zasedací místnost business

Rozhodování o tom, kdy a jak si vzít podnikatelský úvěr, může být náročný proces. Dobrou zprávou je, že to nemusí být zbytečně komplikované. Než začnete, je dobré vědět, jaké možnosti máte k dispozici a co se od Vás požaduje. Přečtěte si našeho průvodce o podnikatelských úvěrech, abyste zjistili, jak porovnat podnikatelské úvěry a vyhnout se dohadům.

 

Proč jsou malé a střední podniky důležité?


Vaše firma má důležitou roli. MSP, čili malé a střední podniky, jsou definovány počtem zaměstnanců a často též obratem nebo bilanční sumou roční rozvahy. Evropská unie stanoví jako horní hranici středně velkého podniku počet 250 zaměstnanců, zatímco ve Spojených státech tento pojem zahrnuje firmy až do 500 zaměstnanců. Typickým malým podnikem by v rámci této definice byla společnost, která má méně než 50 zaměstnanců.


Z tohoto hlediska Evropská komise uvádí, že „V roce 2015 podniky zaměstnávající méně než 250 osob představovaly 99 % všech podniků v EU“, a z nich přibližně 94 % tvořily nezávislé podniky, které nejsou ovládány jiným podnikem ani neovládají jiný podnik.


Podobné statistiky lze najít v mnoha zemích – není divu, že Vaše podnikání skutečně hýbe světem. Jedním z nejsilnějších faktorů potlačujících růst je však obtížný přístup k potřebnému financování a zajištění bezpečných podnikatelských úvěrů.

 

Proč si vzít podnikatelský úvěr?


Například chcete zvýšit plán růstu nebo potřebujete provozní kapitál. Existuje celá řada důvodů, proč může být příliv peněz nápomocný Vašemu podnikání. Jestliže například potřebujete najmout nové zaměstnance, ale nemáte k dispozici hotovost, anebo potřebujete zakoupit vybavení nebo zásoby a injekce kapitálu je zrovna mimo Váš dosah.


Pořízení nových aktiv nebývá zadarmo, je to však důležité rozhodnutí, aby bylo možno učinit další krok. Malé nebo střední podniky všech typů mohou těžit z financování provozního kapitálu nebo vybavení, ať už podnikáte ve stavebnictví, nemovitostech, doručovacích službách, maloobchodě nebo třeba i v úklidových službách.

 

Zjistěte, zda je pro Vás podnikatelský úvěr vhodnou volbou


Nyní, když víte, že by obchodní úvěr byl pro Vaši společnost dobrou volbou, měli byste zvážit důležité faktory, které ovlivňují, na jaký druh půjček můžete uplatňovat nárok. Je Vaše podnikání stále ve fázi nápadu? Chcete rozšířit začínající podnik nebo byla Vaše společnost založena již před mnoha lety?


Hodnota majetku je zvažovanou protihodnotou při zjišťování, zda je možno získat úvěr zajištěný (krytý aktivy), nebo nezajištěný, který místo toho použije jiná kritéria, jako jsou finanční zdraví a obrat. 


V tomto ohledu mohou některé úvěry pro malé a střední podniky nabídnout větší flexibilitu, což znamená, že je přikládána větší váha faktorům, jakými jsou doba podnikání, výnosy a úvěrová ohodnocení daného podniku. Tím se může snížit míra potřebného zajištění nebo dokonce vzniknout možnost získat nezajištěnou půjčku.

 

Tradiční bankovní podnikatelské úvěry
Mnohé malé a střední podniky se nejprve snaží získat úvěr v bance. V dnešní době však získání půjčky u tradiční banky bývá obtížnější z důvodu přísnější úvěrové politiky. Banky jsou spolehlivým zdrojem peněz, ale proces vyřizování může být zdlouhavý, se spoustou papírování, rozhovorů a řadou osobních jednání.


Mnozí podnikoví poradci navrhují udržovat úzký vztah s bankou, což v budoucnu může pomoci najít finanční řešení a zjednodušit získání podnikatelského úvěru. Způsobilost k půjčce jakéhokoli typu může ovlivnit mnoho faktorů, mezi nimi úvěrová historie, doba trvání podnikání, historie s bankou samotnou a další ukazatelé finančního zdraví.

 

Financování malých podniků a granty


Jak již bylo uvedeno, malé a střední podniky jsou považovány za důležitou součást ekonomiky všude na světě. To znamená, že mnoho institucí se snaží pomáhat malým a středním podnikům v přístupu k potřebnému financování.


Velká část této finanční podpory přichází ve formě grantů nebo jiných programů financování. Tyto možnosti financování poskytují místní nebo regionální vládní orgány a instituce, které byly zřízeny na podporu MSP. Výhodou je, že pokud jste vhodným kandidátem na takovou podporu, může to být skvělý způsob, jak nastartovat podnikání, realizovat související výzkum nebo inovativní podnikatelský projekt. 


Stejně jako bankovní úvěry, i tyto způsoby financování vyžadují splnění přísných kritérií a spoustu papírování. Navíc tyto způsoby financování podnikání nemusejí být vždy dostupné pro každou firmu. Tyto programy jsou často zaměřeny na konkrétní průmyslová odvětví nebo oblasti, jakými jsou zemědělství, nové technologie nebo ochrana životního prostředí.

 

Porovnejte alternativy podnikatelských úvěrů


Možná nemáte dostatek informací ani času potřebného k získání půjčky od tradiční banky anebo nemáte nárok na vládní finanční podporu malých podniků. Naštěstí existují i ​​jiné možnosti, od klasických půjček a záloh až po úvěrové linky. 


Banky i specialisté na podnikatelské půjčky nabízejí různé typy podnikatelských úvěrů, které mohou mít dobu návratnosti v rozmezí měsíců až let v závislosti na společnosti, která úvěr poskytuje, a na Vašich finančních potřebách. Mnoho podnikatelských úvěrů vyžaduje jistý druh zajištění, ale existuje mnoho způsobů, jak je zaúčtovat. Například financování na základě aktiv zajistí půjčku aktivy společnosti nebo půjčka na hotovostní tok zohlední očekávané peněžní příjmy.


Podobným typem úvěru je financování faktur. Jedná se o volbu, při které budou nezaplacené faktury (například od zákazníků) zahrnuty do širšího rámce finanční situace. Nevýhodou financování faktur je to, že jakmile je nezaplacená faktura uhrazena, půjčovatel si často vyžádá určité procento z těchto peněz nad rámec ostatních nákladů na službu.


Další volitelnou možností je řešení na způsob „rychlých peněz“. Peněžní zálohy obchodníkovi nejsou půjčky jako takové, nýbrž volitelná možnost pro podniky se špatným úvěrovým ohodnocením, které mohou získat způsobilost na základě budoucích prodejů placených kreditními kartami. I když získání takových záloh bývá poměrně snadné, vyplatí se věnovat pozornost jejich podmínkám a zjistit, kolik za tuto službu budete platit. 


Podobně můžete také k rychlému zisku hotovosti využít mikroúvěr nebo krátkodobou půjčku. U všech dostupných možností podnikatelských úvěrů je však rozumné uvažovat o půjčce, která je poskytována spíše jako úvěr podniku než jako spotřebitelský úvěr.

 

Podnikatelské úvěry online


V dnešní době existuje spousta online půjček. Namísto přehrabování hromady papírů úředníkem se uplatňují stále efektivnější procesy aplikací s rychlejším vyřizováním transakcí. 


Jako u každého důležitého finančního rozhodnutí prozkoumejte nabídky a přečtěte si i pasáže vytištěné drobným písmem, abyste zjistili, která nabídka je pro Vaše podnikání nejlepší. Zavedený poskytovatel online firemních půjček Vám může usnadnit život a poskytnout půjčku šitou na míru potřebám podniku. 

 

Úrokové sazby podnikatelských úvěrů


Úrokové sazby podnikatelských úvěrů jsou nezbytným aspektem jakékoli půjčky – jistě znáte rčení „Peníze nerostou na stromech“. Hlavní rozdíl spočívá v tom, zda se jedná o půjčku s pevnou úrokovou sazbou, která je statická, nebo o půjčku s proměnlivou úrokovou sazbou, která může na základě různých faktorů kolísat.


Pokud je úroková sazba podnikatelského úvěru vysoká, je důležité, abyste jeho splácení dobře naplánovali a včas prováděli. V opačném případě budete platit více, než jste očekávali, a čelit případným dalším poplatkům. Dobré plánování je nejlepší způsob, jak zajistit, že budete splácet v požadovaných termínech.